БОПАК е фирма која претставува регионален лидер во областа на пакувањето. Основана е во април 2000 година како фирма за производство, продажба и сервисирање на машини за пакување, како ѝ продажба на амбалажа за пакување.

Фирмата за кратко време постигна врвни резултати. Во своето досегашно работење постојано ја прошитува својата лепеза на производи ѝ е во тек со најновите техничко-технолошки достигнувања.
Барањето на клиентите, квалитетот, како и технолошките иновации се основата на нашата работна филозифија.
Наша водечка мисија е да растеме ѝ да се развиваме  заедно со нашите клиенти со цел да ги остваруваме заеднич- ките цели, да обезбедуваме технички решенија,  во односот на изборот и експлоатација на машините, како и подршка  за амбалажа.

Основната палета на производи кои можета да ги најдете во БОПАК се:
  •     Машини:
-    Машини за термособирање
-    Машини за вакуумирање
-    Машини за палетизирање
-    Машини за обработка и пакување на млеко и млечни производи
-    Дозатори и машини за пакување на зрнести и прашкасти материјали
-    Дозатори и машини за пакување на течни производи
-    Компресори (клипни и навојни), како и пневматски алат
  • Амбалажа :
-    Термособирлива фолија
-    Вакуум кеси
-    Стреч за палетизирање
-    Стреч за храна
-    ПП - лента
-    Челична лента
-    Метални клипси за ПП –лента
-    Селотејп
-    Фолија со воздушни меурчиња (air-bubble)
  • Како и разни мануелни уреди и апарати за пакување и термичка обработка:
-    Диспанзери (за селотејп, стреч за палетизирање, стреч за храна)
-    Мануелни датумари
-    Клешти за ПП –лента
-    Ножни и рачни термолепилки
-    Мануелни палетизери ( вилушкари)
-    Индустриски машини за шиење на вреќи
-    Клипсарици за мрежа (ножни и рачни)
-    Хевталици (ножни и рачни)

 

 
        Шематски приказ на компанијата    
               
           
      МАШИНИ И АМБАЛАЖИ ЗА ПАКУВАЊЕ    
           
         
           
      Сопственик    
           
      Дипл.Инг. Бојковски Боге    
         
               
  Финансии   Комерција   Продажба  

Сервис

   Серафимовска Виолета    Дипл.Инг. Секованиќ Бранко   Димитрова Марина   Атанасовски Сашо
       
               
  Продажба   Продажба   Продажба   Адвокат
               
   Стојанов Дељо    Бојковска Биљана    Марковиќ Зоран   Бојковски Златко