Среда, Септември 18, 2019
   
Text Size

Апарати за пакување

Рачнa импулсна термолепилка TISH 100
Рачнa импулсна термолепилка TISH 200
Рачнa импулсна термолепилка TISH 300
Рачнa импулсна термолепилка TISH 400
Рачнa импулсна термолепилка ME 600 HI
Рачнa импулсна термолепилка TISH 200 C
Рачнa импулсна термолепилка TISH 300 C
Ножни термолепилки со траен греач THS 300 V
Ножни термолепилки со траен греач THS 300
Ножнa импулсна термолепилка со траен греач TISF 600
Автоматска термолепилка со импулсен греач
Термолепилка за фармација
Термолепилка за церади
Диспанзер запакување стреч фолија за храна ME 500
Диспанзер за селoтејп
Диспанзерза рачен стреч
Рачен палетизер - виљушкар
Полуавтоматски палетизер- виљушкар
Клешта за метални w-клипси: SI. A110 / A120
Пневматски рачен алат за метална лента.
Рачен алат за електрично термолепење на пластична лента OR-T 50
Рачен алат за метална лента
Рачен алат - Клешта за клипсање ПП-лента: XL-13, PL-16
Машина за шиење вреќи DS2
Машина за шиење вреќи NP-7A
Рачна хефталица за затворање на картонски кутии JK 561/ JK 561 PN
Ножна механичка / пневматска хефталица за затворање на картонски кутии JK B561/ JK B561 PN
Полуавтоматска машина за шиење: SA NP-7A
Уред за затварање на кеси Т 916
Рачен топлински пиштол за термособирање R 2000
Автоматска машина за хоризонтално термоврзување на ПП/ПЕТ Лента: Plasto 06 RP TR 14

THS 300

Ножна термолепилка со траен греач :  THS 300

Технички карактеристики  на  термолепилката со континуирано  одржување  на температура на греачите:

-Дизајнирана да овозможи квалитетно термолепење PP материјали

-Термолепилката е наменета за затварање на исправени кеси

-Должина на тела за термолепење: 300 [mm]

-Ширина на тела за термолепење:   15 [mm]

-Можност за втиснување на топол датумар

-Температурен интервал на подесување на термолепилка: 30I200  [oC]

-Силина на термолепилката: 350  [W]

-Електрично напојување: 220 [V] / 50 [Hz]

-Маса на термолепилката:  21 [kg]

-Поседува оптички и звучен аларм за притисок

-НЕ Е НАМЕНЕТА ЗА ЛЕПЕЊЕ НА ТЕРМОСОБИРЛИВИ МАТЕРИЈАЛИ:

 PE (полиетилен),  PVC (поливинилхлорид) и сл. !!!


 

4